Mae Twm Gartref

Author: Emma Bettridge; Welsh Adaptation: Anwen Pierce.

This is Twm. He lives in two homes and he has special things that he does in the two places. Monday arrives - time to move. What if the new home is not like the old one? What if he cannot do special things there? Come on a journey with Twm to find his new home.

 

 

Awdur: Emma Bettridge; Addasiad Cymraeg: Anwen Pierce.

Dyma Twm. Mae Twm yn byw mewn dau gartref ac mae ganddo bethau arbennig mae'n eu gwneud yn y ddau. Ond daw dydd Llun – diwrnod symud. Beth os nad yw'r cartref newydd fel yr hen un? Beth os nad oes pethau arbennig i'w gwneud yno? Tyrd ar daith gyda Twm i ddarganfod ei gartref newydd.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802586152

You may also like .....Falle hoffech chi .....