Mae Pob Uncorn yn Hoffi Enfys … Tybed?

Author: Emma Adams; Welsh Adaptation: Gwynne Williams.

If you think that you know every unicorn, you are about to have a surprise! I AM NOT LIKE ANY OTHER UNICORN. Do I smile nicely? No. Do I act nicely? Who - me? Pink things? Yuck! AND PLEASE DON'T MENTION POOH OF ALL COLOURS ... We all like different things, but that makes no difference, does it? We can still be friends!


 

Awdur: Emma Adams; Addsiad Cymraeg: Gwynne Williams.

Os ydych chi’n credu eich bod chi’n nabod pob uncorn, rydych chi ar fin cael sioc! DYDW I DDIM YN DEBYG I UNRHYW UNCORN ARALL. Ydw i’n hoffi gwenu’n dlws? Nac ydw. Actio’n neis? Pwy – fi? Pethe pinc? Ych a fi! A PHEIDIWCH Â SÔN AM BW POB LLIW … Rydyn ni i gyd yn hoffi pethe gwahanol, ond does dim ots, nag oes? Rydyn ni’n dal yn gallu bod yn ffrindie!

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784231774
9781784231774

You may also like .....Falle hoffech chi .....