Mae gan Bawb Deimladau

Author: Jon Burgerman; Welsh Adaptation: Llinos Dafydd.

We all have feelings and that's okay! How are YOU feeling today? With fun characters and eye-popping artwork, Jon Burgerman's entertaining book introduces over twenty feelings, putting each one in relatable context and providing young children with the vocabulary they need to talk about feelings.


Awdur: Jon Burgerman; Addasiad Cymraeg: Llinos Dafydd.

Mae gennym oll deimladau ac mae hynny'n iawn! Sut wyt TI'n teimlo heddiw? Yn y gyfrol ddifyr hon, gyda chymeriadau hwyliog ac arlunwaith bywiog, mae Jon Burgerman yn cyflwyno dros ugain o deimladau, gan osod pob un yn ei gyd-destun perthnasol er mwyn darparu'r eirfa angenrheidiol i blant bach er mwyn siarad am eu teimladau.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804162880

You may also like .....Falle hoffech chi .....