Mae Fory'n Ddiwrnod Newydd Sbon

Author: Davina Bell; Welsh Adaptation: Aneirin Karadog.

Mae Fory'n Ddiwrnod Newydd Sbon / Tomorrow is a Brand-New Day

Here is a message of hope: hard days come and go, but love is with us always. A healing and uplifting tribute to learning and growing - to making mistakes and making amends. 'Good or bad, the things you do are all a part of being you - of learning how to take your boat on stormy seas and stay afloat.'

 

Awdur: Davina Bell; Addasiad Cymraeg: Aneirin Karadog.

Dyma neges o obaith: mae diwrnodau anodd yn dod ac yn mynd, ond mae cariad yn aros gyda ni o hyd. Dyma deyrnged i godi calon a gwella drwy ddysgu a thyfu - i wneud camsyniadau ac i wneud yn iawn amdanyn nhw. 'Da neu ddrwg, mae'r pethau sy'n digwydd yn rhan o bwy wyt ti, fel troeon y tywydd, yn rhan o ddysgu mynd â chwch a'i raff ar foroedd gwyllt a chadw'n saff.'

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 978180416306
978180416306

You may also like .....Falle hoffech chi .....