Mae Bywyd Yma

Author: Guto Dafydd.

A celebration by two friends of their home area in Llŷn. The poems and photographs reflect the beauty of the area, and discuss its diverse heritage - seafaring and industrial, religious and cultural, community and family. The book in its entirety shows how it is possible to appreciate all the rich complexity of life on the Llŷn peninsula.

 

Awdur: Guto Dafydd.

Dyma ddathliad dau ffrind o'u cynefin yn Llŷn. Yn y cerddi a'r lluniau gwelir harddwch y fro, ac eir i'r afael â'i threftadaeth amrywiol - y morwrol a'r diwydiannol, y crefyddol a'r diwylliannol, y cymunedol a'r teuluol. Mae'r cyfanwaith yn dangos bod modd gwerthfawrogi holl gyfoeth cymhleth bywyd yn Llŷn.

£9.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845279028

You may also like .....Falle hoffech chi .....