Mae Archarwyr yn Golchi eu Dwylo!

Author: Katie Button; Welsh Adaptation: Llinos Dafydd.

Learn to be a handwashing hero! Join the superheroes as they show you how to wash your hands effectively, and watch as the villainous virus character gets smaller and smaller when each hand washing step is completed. Follows World Health Organization hand washing guidance.

 

Awdur: Katie Button; Addasiad Cymraeg: Llinos Dafydd.

Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau golchi dwylo Sefydliad Iechyd y Byd.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781849675666
9781849675666

You may also like .....Falle hoffech chi .....