M C Mabon, Jonez Williamz

Tipped as his finest release to date, Copa is very proud to announce the long awaited Jonez Williamz, an astonishingly inventive new album by MC Mabon. Chaotically recorded in Gaiman, the Welsh town in Patagonia, Argentina and in various studios throughout Wales during 2006 and 2007, Jonez Williamz is truly a gem full of endearing organized chaos, colourful lyrics, dirty humour, and various musical styles. MC Mabon said, “We were very privileged to have the opportunity to record out in Gaiman, Patagonia, and this is the first Welsh language album to be recorded out there and possibly the first one to be recorded on another continent so that’s good! It was hard, but well worth it.” With 10 highly varied songs, and featuring collaborations with artists from Patagonia and Wales including Huw Owen (AKA mr.huw), Dave Wrench, Frank Naughton, Hector MacDonald and Greg Haver, Jonez Williamz truly offers everything from melody to rap by one of Wales’ best musicians. The combination of the variety of instruments and expanding style creates a musical canvas of delights. Mabon added, “It’s been a long process, after composing the songs myself they have been continually developed and modified whilst working on two different continents. I am of the opinion that they are good!” MC Mabon is the executive producer whilst renowned produced Greg Haver, known for his diverse production skills and inventive arrangements with artists such as Super Furry Animals, Lost Prophets and the Manic Street Preachers, co-produced Mabon’s work of genius. Haver’s warm production is imminent throughout and complements Mabon’s lush arrangements in his innovative masterpiece. Make no mistake, Jonez Williamz is full of sweet anticipation and is truly foreplay, which will leave you yearning for more. The album has drawn inspiration from a variety of weird and wonderful things from the MC Mabon world of delights, including “perros locos, air hostesses, armadillos, over-population, global warming, wine and coffee!” Radio Wales’ Adam Walton, said “I imagine that the inside of Gruff Meredith's brain is a cross between the Beastie Boys recording studio, the National library of Wales in Aberystwyth and somewhere Bob Dylan might have slept when he first arrived in New York in the early 60's.’
 • 1: Pethe Gwell
 • 2: Llond Bola
 • 3: Gloi Boi Heb Gar
 • 4: Lawr i Comodoro
 • 5: Be Di Be
 • 6: Perros Locos
 • 7: Gwynt a Glaw
 • 8: O Ffrind
 • 9: Pwdin
 • 10: Dau Gam Ymlaen
Mae Copa’n falch i gyflwyno Jonez Williamz, albwm newydd ddyfeisgar a rhyfeddol gan Mabon. Wedi’i recordio’n Gaiman, tref Cymraeg ym Mhatagonia, Ariannin, ac mewn amryw o stiwdios drwy Gymru yn ystod 2006 a 2007. Mae Jonez Williamz yn drysor llawn anrhefn gyda geiriau lliwgar, hiwmor brwnt ac amryw o steiliau cerddorol. Dywedodd MC Mabon, “Roedden ni’n hynod ffodus i gael y cyfle i fynd allan yno i recordio. Hwn ydi’r albwm Gymraeg gynta’ i gael ei recordio allan fan’ ne a’r gynta’ i gael ei recordio ar gyfandir arall dwi’n meddwl, so mae hynna’n dda! Doedd o ddim yn hawdd, ond roedd o’n werth o.” Cydweithiodd MC Mabon gydag artistiaid o Batagonia â Chymru gan gynnwys Huw Owen (mr.huw), Dave Wrench, Frank Naughton, Hector MacDonald a Greg Haver i greu 10 cân amrywiol iawn. Mae Jonez Williamz yn cynnig amrywiaeth o ganeuon o felodi i rap. Mae’r cyfuniad o offerynnau a’r steil eang yn creu cynfas o hyfrydwch. Ychwanegodd Mabon, “Mae wedi bod yn broses hir, wedi sgwennu'r holl ganeuon fy hun ac maen nhw wedi datblygu a’u haddasu wrth fynd ymlaen ac wrth weithio ar ddau gyfandir gwahanol. Rydw i o’r farn ei bod nhw’n dda iawn!” MC Mabon yw prif gynhyrchydd ei gampwaith gan gyd-gynhyrchu’r albwm gyda Greg Haver, a adnabyddir am ei sgiliau amrywiol a’i drefniadau dyfeisgar gydag artistiaid fel `Super Furry Animals’, `Lost Prophets’ a’r `Manic Street Preachers’. Mae cynhyrchiad cynnes Haver yn amlwg drwy’r albwm ac yn gwneud cyfiawnder gyda cherddoriaeth Mabon. Does dim amheuaeth, bod Jonez Williamz yn llawn dyhead melys rhywiol ac yn gadael y gwrandäwr i hiraethu am fwy. Mae’r albwm wedi’i hysbrydoli gan amryw o bethau od ac anhygoel o fyd llawn hyfrydwch MC Mabon, gan gynnwys “perros locos, stiwardes awyr, armadillos, gor-boblogi, cynhesu byd-eang, gwin a choffi!” Dywedodd y cyflwynydd Huw Stephens, Radio 1 “Heb gyfaddawdu na meddwl dwywaith am geisio dyfeisio, mae MC Mabon yn parhau i greu campweithiau cerddorol fel ni welwyd erioed o'r blaen.”
 • 1: Pethe Gwell
 • 2: Llond Bola
 • 3: Gloi Boi Heb Gar
 • 4: Lawr i Comodoro
 • 5: Be Di Be
 • 6: Perros Locos
 • 7: Gwynt a Glaw
 • 8: O Ffrind
 • 9: Pwdin
 • 10: Dau Gam Ymlaen

£4.99 - £10.20Code(s)Rhifnod: 5055162140038
COPA CD003

You may also like .....Falle hoffech chi .....