Llythyrau Goronwy Owen

Editor: Dafydd Wyn Wiliam.

Series: Cyfrolau Cenedl: 9.

A new edition of the letters which demonstrate the genius of Goronwy Owen and the trials and tribulations of his life. The text reads 'like a novel' and will drive readers to admire Goronwy's talent, to sympathise with him in his troubles and to be shocked at his lazy nature. Includes new information about his background and connections.

 

Golygwyd gan: Dafydd Wyn Wiliam.

Cyfres: Cyfrolau Cenedl: 9.

Dyma olygiad newydd, gan ein pennaf awdurdod ar draddodiad llenyddol M»n, o'r llythyrau sy'n llawn o athrylith Goronwy Owen ac o helbulon ei fywyd. Mae'r cyfan yn 'darllen fel nofel' gan ein gyrru unwaith eto i edmygu dawn Goronwy, i dosturio wrtho yn ei anawsterau ac i waredu at ei natur ddiafael. Ceir cyfoeth o wybodaeth newydd am ei gefndir a'i gysylltiadau.

£15.00 -Code(s)Rhifnod: 9780957560918
9780957560918

You may also like .....Falle hoffech chi .....