Llyfrau Hwyl Magi Ann – Cam Doli

Author: Mena Evans.

Magi Ann and her friends are back! Here is the second in the series of the popular books for learning to read in Welsh. Come and meet Magi Ann and her friends. Cam Doli is the second pack in the series for Welsh language learners, both first and second language learners. This pack contains 10 books that have been updated and contain colourful illustrations.

 

Awdur: Mena Evans.

Mae Magi Ann a'i ffrindiau yn ôl! Dyma'r ail gyfres o'r llyfrau poblogaidd ar gyfer dysgu darllen yn y Gymraeg. Dewch i gwrdd â Magi Ann a'i ffrindiau. Cam Doli yw'r ail becyn yn y gyfres ar gyfer dysgwyr iaith gyntaf ac ail iaith. Mae'r pecyn yma’n cynnwys 10 llyfr wedi'u diweddaru ac mewn lliw.

£34.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801063487

You may also like .....Falle hoffech chi .....