Llyfr Sticeri Rhifau Cyntaf

Welsh Adaptation: Elin Meek.

A colourful sticker book to assist young children in learning to count from one to ten in the company of the popular characters Pirate Pete and Princess Polly. Children can look for a ladybird on each page, and the similtaneous English text will assist parents wishing to support their children in developing their first numeracy skills.

 

Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Llyfr sticeri lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddysgu rhifo o un i ddeg yng nghwmni'r cymeriadau poblogaidd Pedr y Môr-leidr a'r Dywysoges Poli. Caiff plant chwilio am fuwch goch gota ar bob tudalen, a bydd y testun Saesneg sy'n cydredeg yn gymortj i rieni sydd am gefnogi eu plant i ddatblygu eu sgiliau rhifedd cyntaf.

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784230258
9781784230258

You may also like .....Falle hoffech chi .....