Llyfr Sticeri Geiriau Cyntaf

Welsh Adaptation: Elin Meek.

A colourful sticker book to assist young children in learning their first words in the company of the popular characters Pirate Pete and Princess Polly. Children can look for a ladybird on each page, and the similtaneous English text will assist parents wishing to support their children in developing language skills.

 

Welsh Adaptation: Elin Meek.

Llyfr sticeri lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddysgu eu geiriau cyntaf yng nghwmni'r cymeriadau poblogaidd Pedr y Môr-leidr a'r Dywysoges Poli. Caiff plant chwilio am fuwch goch gota ar bob tudalen, a bydd y testun Saesneg sy'n cydredeg yn gymorth i rieni sydd am gefnogi eu plant i ddatblygu sgiliau iaith.

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784230241
9781784230241

You may also like .....Falle hoffech chi .....