Llyfr Natur Iolo

Author: Paul Sterry; Welsh Adaptation: Iolo Williams, Bethan Wyn Jones.

A useful handbook full of colour photographs of wildlife in Wales - the common and uncommon species. It includes descriptions of various mammals, birds, fish, reptiles, amphibians and invertebrates that naturalists would find in Wales, as well as all common plants.

 

Awdur: Paul Sterry; Addasiad Cymraeg:Iolo Williams, Bethan Wyn Jones.

Llawlyfr ffotograffig lliw llawn am fywyd gwyllt Cymru - yr holl rywogaethau cyffredin a rhai prin. Ceir disgrifiadau o'r mamaliaid, adar, pysgod, ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn y byddai naturiaethwr brwd yn dod ar eu traws yn ein gwlad, yn ogystal â'r holl blanhigion cyffredin.

£14.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845271312
9781845271312

You may also like .....Falle hoffech chi .....