Lleuwen, Gwn Glân Beibl Budr

Lleuwen returns with her most rooted and experimental album to date.

Twisting ancient hymns to her own compositions Gwn Glân Beibl Budr Clean Gun Dirty Bible takes the Welsh hymn book and throws it into the Age of Misinformation. Live, raw and often improvised, Lleuwen has brought together an extremely varied mix of musicians including traditional triple harpist Llio Rhydderch, jazz pianist Neil Cowley, classical tenor Rhys Meirion and brothers Aled and Dafydd Hughes of alt-rock-country band, Cowbois Rhos Botwnnog.

Musically and lyrically, Gwn Glân Beibl Budr explores polar opposites: addiction and spirituality; violent guitar strumming with angelic vocals; disconnection in the era of connectivity; historical amnesia. Crashing drums play the role of a beast of prey with the harp playing the role of a young seedling. Songs about urbanism and shrinking rural areas; road traffic, phone traffic, mind traffic. A post-Brexit song about the return of Bendigeidfran from the Mabinogion (the oldest prose stories of Britain) asking him lie across the the sea to bridge the gap between Britain and Europe.

This is the first album in which Lleuwen has provided detailed translations for her songs. “Many of the songs on this record talk of bridges and my translations could be bridges for those who don’t know Welsh. Barriers are made to be broken. And that includes language barriers.” Her translations reflect the lyrical intensity of this bold new album. The music speaks for itself.

 

Tracks -

01. Myn Mair

02. Y Garddwr

03. Hen Rebel

04. Cân Taid

05. Cwm Rhondda

06. Bendigeidfran

07. Tir Na Nog

08. Pam?

09. Cofia Fi

10. Caerdydd

11. Mynyddoedd

12. Y Don Olaf

13. Hwyr.

 

 

 

 

Recordiwyd ‘Gwn Glân, Beibl Budr’ yn Stiwdio Sain yn ystod ail wythnos Rhagfyr 2017. Gyda’r recordio yn seiliedig ar berfformiadau byw yn y stiwdio fe gasglodd Lleuwen fand o gerddorion amrywiol ar gyfer y record yn cynnwys y delynores hynod Llio Rhydderch, y pianydd jazz Neil Cowley, y tenor clasurol Rhys Meirion, Owen Lloyd-Evans ar y bas dwbl ynghyd â‘r brodyr Dafydd ac Aled Hughes o Cowbois Rhos Botwnnog. O ganlyniad mae’r record yn amrwd, uniongyrchol, yn aml wedi ei fyrfyfyrio, yn gignoeth, yn lân, ac yn fudr.

Meddai Lleuwen “Mae’r band yn gymysgedd o gerddorion ydw i wedi gweithio efo nhw ar wahanol gyfnodau o ‘mywyd. Ma nhw’n dod o gefndiroedd cerddorol gwahanol iawn…jazz, clasurol, gwerin, roc…ond dim ots am y genres…. nes i ddewis y cerddorion hyn am eu bod nhw i gyd yn bobl sy’n mwynhau arbrofi efo sŵn. Roedd y caneuon eu hunain yn gyflawn yn barod felly roedd modd inni arbrofi gyda’r trefniannau yn y stiwdio a mynd i unrhywle gyda rheiny. A heblaw am Aled a Daf Cowbois’, doeddan nhw ddim yn nabod ei gilydd cynt. Roedd yn hwyl ac yn anrhydedd cael band o’r fath yn chwarae efo ‘nghaneuon.”

Mae’r albym yn ymdrin â myrdd o themâu. O’r gân syml ‘Bendigeidfran’ a ysgrifennodd Lleuwen i’w phlant y bore wedi pleidlais Brexit i egluro beth oedd newydd ddigwydd, i ganeuon yn ymdrin â dibyniaeth, ysbrydiaeth, twf trefol a chrebachu cefn gwlad, traffig ffordd, traffig ffôn a thraffig meddwl. Mae’n destament sydd yn llwyddo i fod yn anghyfforddus ei themâu ond yn fuddugoliaethus yn ei chwestiynau – â‘i hatebion.

“Dw i’n edrych ar Gymru o bell. O fanno daw’r record. Cymru mewn byd sy’n wleidyddol, ecolegol, ysbrydol fregus. Mae’n record o eithafion a chyferbyniadau… dyna sut mae’r byd yn hwylio ar hyn o bryd” – Lleuwen

 

Traciau -

01. Myn Mair

02. Y Garddwr

03. Hen Rebel

04. Cân Taid

05. Cwm Rhondda

06. Bendigeidfran

07. Tir Na Nog

08. Pam?

09. Cofia Fi

10. Caerdydd

11. Mynyddoedd

12. Y Don Olaf

13. Hwyr.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 501688628052*
SAIN SCD2805

You may also like .....Falle hoffech chi .....