Llawlyfr Athrawon Blwyddyn 4

Author: Tony Bradman.

Series: Prosiect X.

(Never Tickle a Tiger)

A Teachers Handbook coinciding with the Prosiect X packs designed to appeal to boys, and to improve reading standards among all Year 4 pupils. The handbook comprises an outline of the scheme, advice on its implemetation and how to co-operate with parents, assessing and self-assessing aids together with mastercopies of photocopiable support worksheets.

 

Awdur: Tony Bradman.

Cyfres: Prosiect X.

Llawlyfr Athrawon i gydfynd â phecynnau Prosiect X a gynlluniwyd yn arbennig i apelio at fechgyn, ac i wella safon darllen holl ddisgyblion Blwyddyn 4. Mae'r llawlyfr yn cynnwys amlinelliad o'r cynllun, cyngor ar sut i'w weithredu a sut i gydweithio gyda rhieni, cymhorthion asesu a hunanasesu ynghyd â meistrgopïau o daflenni gwaith ategol y gellir eu llungopïo.

 

£34.00 -Code(s)Rhifnod: 9781848916043
9781848916043

You may also like .....Falle hoffech chi .....