Llanw

Author: Manon Steffan Ros.

Llanw, a young girl lives with Gorwel, her twin, and their grandmother in a cottage in a small coastal village in mid-Wales. The Second World War throws its shadow on the family, as Gorwel's decision has a detrimental effect on Llanw's life. Another exceptional novel by the author of Blasu.

Click here to download an e-book for this title.

 

Awdur: Manon Steffan Ros.

Mae Llanw yn byw mewn tŷ ar y traeth gyda Gorwel, ei hefaill, a'u nain. Mae chwedlau yn ffordd o fyw i'r ferch freuddwydiol hon. Ond mae'r Ail Ryfel Byd yn taflu ei gysgodion, ac mae penderfyniad Gorwel yn cael effaith andwyol ar fywyd Llanw. Nofel arall eithriadol gan awdures Blasu.

 

Ffon ddeubig i lenor yw llwyddiant. Wrth reswm mae unrhyw awdur yn ymhyfrydu ac yn ymfalchïo wrth dderbyn ymateb ffafriol, ond mae’r disgwyliadau’n gallu pwyso'n drwm ar ei ysgwyddau wrth droi at y gwaith nesaf.

Blasu gan Manon Steffan Ros yw un o lwyddiannau mawr ffuglen Gymraeg ddiweddar, gan swyno darllenwyr ac ennyn trafodaethau difyr mewn clybiau darllen ar hyd a lled y wlad. Melys moes mwy, a mawr fu’r edrych ymlaen, ond yn gall iawn, nid ysgrifennu Blasu 2 mae Manon wedi’i wneud wrth gyhoeddi Llanw.

Dyma nofel deimladwy, dawel am ferch swil yn tyfu’n wraig ar arfordir gorllewin Cymru. Er bod yma stori, gyda’r darllenydd yn dilyn hanes Llanw a’i gefell Gorwel, mae llawer o’r gyfrol yn perthyn i fyd dychymyg a chwedl, wrth i Llanw droi at hen chwedlau mae wedi’u clywed gan ei nain a straeon newydd mae’n eu creu ei hun i wneud synnwyr o’i byd.

Merch fach sensitif yw Llanw, sy’n sylwi ar bopeth a’i dychymyg yn amlach na pheidio yn ei droi yn rhywbeth brawychus. Mae patrwm yn y pren ar dalcen y cwpwrdd dillad mawr yn ei hystafell wely,‘patrwm oedd i fod i edrych fel dail ond a oedd yn debycach, mewn gwirionedd, i aeliau dig. Y ddau fwlyn fel llygaid dall’. Digon i godi ofn ar unrhyw un.

Er eu bod yn efeilliaid, mae Llanw a Gorwel yn gwbl wahanol i’w gilydd – y brawd yn garismataidd a mentrus, yn gwthio ffiniau ei fywyd ac yn edrych y tu hwnt i’w filltir sgwâr, at y gorwel, tra bo’r chwaer, sydd, er gwaethaf ei henw, yn ofni’r môr, yn ei hangori ei hun yn gadarn yn ei lle, a hynny’n llythrennol wrth iddi grafu ei henw ar y tywod bob tro mae’n gadael ei chartref ar draeth Aberdyfi. Eu nain sy’n magu’r ddau, ‘mewn tŷ ar y tywod. Y tyddyn ar lannau Cantre’r Gwaelod.’ Yn ôl yr hanes, bu farw eu mam – ‘Mam Ni Oll’ - drwy gael ei hysgubo i’r môr. Darlun rhamantaidd, cariadus yw hwn i’r Llanw ifanc, ddiniwed am wraig hynaws, brydferth, a dyna fel mae’n aros yn ei meddwl hi. Does dim cwestiynu’r amgylchiadau, dim ond derbyn y stori sy’n peri’r lleiaf o boen.

Wrth i’r brawd a’r chwaer dyfu ar wahân, ac i'r blynyddoedd fynd rhagddynt, dysgu ymdopi a wna Llanw a throi i mewn iddi hi ei hun i raddau helaeth am gynhaliaeth.

Cryfder diamau’r gyfrol yw prydferthwch telynegol a chyfareddol yr ysgrifennu. Mae’n apelio at y synhwyrau i gyd, gydag arogl a blas yr heli, awyrgylch gwesty’r Corbett a’i ‘lonyddwch parchus’, a’r disgrifiadau o bryderon, ofnau a hoffterau’r prif gymeriad yn gwbl fyw yn y dychymyg. Yng nghynildeb y dweud mae gogoniant y gwaith. Dywed, wrth i'r prif gymwriad ailymweld â’i hen gartref: ‘Pigodd y tawelwch ar hen grachen, gan fygwth tynnu gwaed.’

Nid nofel i ruthro drwyddi yw hon, ond cyfrol i’w mwynhau fel gwin da, un gwydraid ar y tro, gan droi ei blas yn eich ceg a’i sawru’n foddhaus.

Catrin Beard

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Cliciwch yma os am lawrlwytho e-lyfr o'r teitl yma.

£8.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847719232
9781847719232

You may also like .....Falle hoffech chi .....