Le Nouveau Dico

Author: Meirion Davies.

Y Geiriadur Newydd Ffrangeg-Cymraeg Cymraeg-Ffrangeg.

A Welsh-French Dictionary for pupils studying French through the medium of Welsh at GCSE level. It also contains a section, in full colour, comprising of verb tables, phrases relevant to the topics (e.g. the home, personal details, discriptions etc), together with guidelines on writing letters and e-mails.

 

Awdur: Meirion Davies.

Y Geiriadur Newydd Ffrangeg-Cymraeg Cymraeg-Ffrangeg.

Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg ar gyfer disgyblion sy'n astudio Ffrangeg TGAU. Ceir hefyd adran lliw llawn sy'n cynnwys tabl berfau Ffrangeg, ymadroddion sy’n gysylltiedig â'r pynciau perthnasol (e.e. y cartref, manylion personol, disgrifiadau a.y.b.), yn ogystal â chanllawiau i ysgrifennu llythyr ac e-bost.

£9.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845215408
9781845215408

You may also like .....Falle hoffech chi .....