John ac Alun, Y Goreuon Eto

The country duo from the seaside village of Tudweiliog on the Llŷn Peninsula have recently celebrated their first 25 years in the music business, and their story has been published in a book by journalist-musician Tudur Huws Jones. It is therefore fitting for 36 of their most memorable tracks to be released together on this double CD. They include new compositions and Welsh adaptations of country classics, and the duo’s easy-going style, and John’s magnificent voice give them all that special quality which has made “John ac Alun” one of the foremost names in Welsh popular singing for a quarter of a century. And their weekly programme on BBC Radio Cymru on Sunday night is testimony to their lasting appeal, a programme which gets the most requests of any Radio Cymru programme. So sit back and enjoy the sounds and varied emotions of this fine country duo.

 

Tracks -

1: Penrhyn Llyn

2: Tywod Porthoer

3: Y Llais

4: Chwarelwr

5: Os Na Ddaw Yfory

6: Gadael Llyn

7: Aros y Nos

8: Gafael yn Fy Llaw

9: Meibion Dewr y Moelfre

10: Dy Golli Di

11: Wastad yn Fis Hydref

12: Breuddwydion

13: Fan Acw 'Nghariad

14: Giatia Graceland

15: Yr Wylan Wen

16: Gobaith

17: Un Noson Arall

18: Love Me Tender

19: Hei! Anita

20: Cadw'r Gwir Dan Glo

21: Gadael Tupelo

22: Gad Fi'n Llonydd

23: Datod y Clymau

24: Dos F'anwylyd

25: Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd?

26: Lliwiau'r Enfys

27: Ble Mae F'anwylyd?

28: Felan y Fawd

29: Calon Lân

30: Dim ond Un Gusan

31: Dyddiau Difyr

32: Dy Gofio Di

33: Erwau'r Ŷd

34: Modrwy ar y Bwrdd

35: Llosgi'r Bont

36: Bydd Gyda Mi.

 

 

Pan gyhoeddwyd y casgliad cyntaf o oreuon John ac Alun yn 2004, fe addawyd ail gyfrol. A dyma hi – sef cyfuniad o’r goreuon gwreiddiol, a 18 trac arall o ffefrynnau ar CD ychwanegol. Gan fod y “goreuon” gwreiddiol wedi hen werthu, tybiwyd y byddai dilynwyr ffyddlon un o’r deuawdau mwyaf poblogaidd a welwyd yng Nghymru yn gwerthfawrogi cael 36 o’u caneuon gorau gyda’i gilydd mewn un pecyn hwylus.

Mae’r casgliad yn cynnwys amrywiaeth da o ganeuon gwreiddiol gan nifer o gyfansoddwyr gwahanol, yn ogystal ag addasiadau Cymraeg o glasuron y byd canu gwlad. Mae’r ddau o Dudweiliog yn dal i ddiddanu’r torfeydd led-led Cymru, a’u rhaglen radio ar Radio Cymru wedi ymestyn bellach i deirawr ar Nos Sul. Ac y mae’r ceisiadau a’r negeseuon sy’n llifo o bob cwr yn brawf pellach o’u poblogrwydd agosatoch.

Traciau -

1: Penrhyn Llyn

2: Tywod Porthoer

3: Y Llais

4: Chwarelwr

5: Os Na Ddaw Yfory

6: Gadael Llŷn

7: Aros y Nos

8: Gafael yn Fy Llaw

9: Meibion Dewr y Moelfre

10: Dy Golli Di

11: Wastad yn Fis Hydref

12: Breuddwydion

13: Fan Acw 'Nghariad

14: Giatia Graceland

15: Yr Wylan Wen

16: Gobaith

17: Un Noson Arall

18: Love Me Tender

19: Hei! Anita

20: Cadw'r Gwir Dan Glo

21: Gadael Tupelo

22: Gad Fi'n Llonydd

23: Datod y Clymau

24: Dos F'anwylyd

25: Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd?

26: Lliwiau'r Enfys

27: Ble Mae F'anwylyd?

28: Felan y Fawd

29: Calon Lân

30: Dim ond Un Gusan

31: Dyddiau Difyr

32: Dy Gofio Di

33: Erwau'r Yd

34: Modrwy ar y Bwrdd

35: Llosgi'r Bont

36: Bydd Gyda Mi.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886270623
SAIN SCD2706

You may also like .....Falle hoffech chi .....