Iris Williams, The Early RecordingsIris Williams, Y Caneuon Cynnar

Twelve great tracks recorded by the renowned singer in the 60's and 70's, including her memorable version of Amazing Grace. During the late 60's and 70's, the young girl from Tonyrefail, Iris Williams, with her rich voice created a lasting impression on audiences in Wales, and her memorable version of "Amazing Grace" topped the Welsh charts for weeks. Iris Williams went on to be a successful singer on the British stage, and is today recognised as one of America's leading cabaret artistes, and a performer much in demand on luxury cruises around the world. From those early tracks, in consultation with Iris, twelve of her favourites were chosen, which show her gradually maturing voice and her ability to render traditional and contemporary songs, in Welsh and in English, with sensitivity and feeling.

Tracks -

01 - Pererin wyf (Amazing grace)

02 - All my trials

03 - Y cobler du bach

04 - Sometimes I feel

05 - Mi fum yn caru

06 - Y gôg lwydlas

07 - The Virgin Mary

08 - Tra byddo dwr

09 - Anodd i’w wneud yw dweud ffarwel

10 - Poverty

11 - Doed a ddêl

12 - Christmas spiritual

 

 

Deuddeg o'r caneuon gorau, yn Gymraeg a Saesneg, a recordiwyd gan y gantores fyd-enwog yn y 60au a'r 70au ar CD am y tro cyntaf. Gwnaeth llais cyfoethog Iris Williams argraff fawr ar Gymru yn y 60au a'r 70au, a bu ei dehongliad gwefreiddiol o "Pererin Wyf" ar frig y siartiau Cymraeg am wythnosau. Yn ddiweddarach, daeth Iris yn enw ac yn llais cyfarwydd trwy wledydd Prydain a thu hwnt, a bellach mae'n cael ei chydnabod fel un o gantorion cabaret gorau America, ac y mae'n adnabyddus fel artist ar fordeithiau o gwmpas y byd. O blith nifer o'i recordiadau cynnar, dewiswyd dwsin o'r goreuon ar gyfer y CD yma, sy'n dangos ei llais yn aeddfedu dros gyfnod o bum mlynedd, ac yn brawf o'i dawn ddisglair i ddehongli caneuon traddodiadol a chyfoes, yn Gymraeg a'r Saesneg.

Traciau -

01 - Pererin wyf (Amazing grace)

02 - All my trials

03 - Y cobler du bach

04 - Sometimes I feel

05 - Mi fum yn caru

06 - Y gôg lwydlas

07 - The Virgin Mary

08 - Tra byddo dwr

09 - Anodd i’w wneud yw dweud ffarwel

10 - Poverty

11 - Doed a ddêl

12 - Christmas spiritual

 

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886222820
SAIN SCD2228

You may also like .....Falle hoffech chi .....