Inc yr Awen a'r Cread

Editor: Rhys Dafis.

Cerddi Byd Natur

A collection of poetry that celebrates and reflects on the natural world around us and its influence on us through poetry and images. There are a number of brand new poems and some old favourites - all combined with colourful photographs to illustrate nature at its best.

 

Golygwyd gan: Rhys Dafis.

Cerddi Byd Natur

Casgliad o gerddi sy'n dathlu ac yn adlewyrchu byd natur o'n cwmpas a'i ddylanwad arnom drwy farddoniaeth a llun. Ceir yma nifer o gerddi newydd sbon a rhai hen ffefrynnau - oll wedi eu plethu â ffotograffau lliwgar i ddangos byd natur ar ei orau.

 

Bardd o Lansannan yw Rhys Dafis. Bu'n byw am gyfnodau yn ne Ceredigion a chyrion Caerdydd cyn dychwelyd i'w fro enedigol ym Mro Aled. Mae ganddo ddiddordebau mawr mewn byd natur a barddoniaeth a chyfunodd y ddau wrth roi'r gyfrol liwgar hon ynghyd.

£10.95 -Code(s)Rhifnod: 9781911584551
9781911584551

You may also like .....Falle hoffech chi .....