Iaith Fyw/Language for LivingIaith Fyw

Iaith Fyw offers examples of Welsh everyday phrases and sentences on an easy hook that you can carry around with you. Included in the colour-coded language items are: greetings; useful sentences, questions, praise and commands for the classroom; days of the week; months of the year; numbers; time; prepositions.

 

Mae Iaith Fyw yn cynnig enghreifftiau o ymadroddion a brawddegau Cymraeg pob dydd ar fachyn hylaw, hawdd ei gario o le i le. Mae'r eitemau iaith wedi eu grwpio fesul lliw yn cynnwys y canlynol: cyfarchion; brawddegau, cwestiynau, canmoliaeth a gorchmynion defnyddiol ar gyfer yr ystafell ddosbarth; dyddiau'r wythnos; misoedd y flwyddyn; rhifau; amser; arddodiaid.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781908395450
9781908395450

You may also like .....Falle hoffech chi .....