Holl Hanes Cymru - Llyfr Hopcyn Ap Tomos

Author: Mererid Hopwood.

Series: Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol.

In this book, we keep company to one of the servants of Ynystawe Mansion, and follows the story of the creation of Llyfr Coch Hergest. Between the covers of one great book, Hopcy ap Tomos was determined to collect all Welsh history before everybody forgets it. Come to the party to hear the story!

Awdur: Mererid Hopwood.

Cyfres: Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol.

Yn y gyfrol hon, cawn gadw cwmni i un o weision Plasty Ynystawe, a dilyn stori creu Llyfr Coch Hergest. Rhwng cloriau un llyfr mawr, roedd Hopcyn ap Tomos yn benderfynol o gasglu holl hanes Cymru cyn i bawb ei anghofio. Dewch i'r parti i glywed y stori.

£2.99 - £3.99



Code(s)Rhifnod: 9781783900947
9781783900947

You may also like .....Falle hoffech chi .....