Hoff Weddiau

Editor: Delyth Wyn.

A collection of children's prayers for use at home, at school and at Sunday School, comprising prayers on themes such as following Jesus, our world and people, and sections on the Christian festivals. Based on The Lion Classic Prayer Collection compiled by Lois Rock.

 

Golygwyd gan: Delyth Wyn.

Casgliad o weddiau i blant ar gyfer y cartref, yr ysgol a'r Ysgol Sul, yn cynnwys gweddiau ar themau megis dilyn Iesu, ein byd a phobl, ac adrannau ar y gwyliau Cristnogol. Seiliedig ar gasgliad gwreiddiol Lois Rock.

£2.99 - £8.99Code(s)Rhifnod: 9781859947739
9781859947739

You may also like .....Falle hoffech chi .....