Help Llaw gydag Astudio Cymraeg Ail Iaith

Author: Non ap Emlyn.

Series: Y Chwiliadur Iaith Newydd.

A handbook that will help you learn Welsh as a second language. A book suitable for anyone who needs a useful guide to learning Welsh grammar. It explains grammatical points and gives clear and concise examples of patterns. A handy, companion exercise book (9781801061346) is also available.

 

Awdur: J. Elwyn Hughes.

Cyfres: Non ap Emlyn.

Llawlyfr fydd yn eich helpu i ddysgu Cymraeg fel ail iaith. Llyfr sy'n addas ar gyfer unrhyw un sydd angen canllaw defnyddiol a hwylus i ddysgu gramadeg y Gymraeg. Mae'n egluro pwyntiau gramadegol ac yn rhoi enghreifftiau o batrymau yn eglur ac yn gryno. Ceir llyfr ymarferion (9781801061346) sy'n gydymaith hwylus i'r gyfrol hon.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....