Best of Heather JonesGoreuon Heather Jones

Heather's great strength is that she always took the art of singing and the craft of recording seriously, and always wanted the best possible results. Listening to these early tracks brings this home, and they have withstood the test of time remarkably well. And Heather herself is still captivating audiences throughout Wales with a style of singing which emanates from a warm, witty and positive personality.

Tracks –

01 - Glyndwr

02 - Pam yr wyt ti’n wylo, wylo?

03 - O dyma fore

04 - Dan y dwr

05 - Roedd gen i dy

06 - Dyddiau a fu

07 - Tra bo dau

08 - Nos ddu

09 - Can y bugail

10 - Aderyn pur

11 - Mynd yn ol i’r dre

12 - Cwm Hiraeth

13 - Jiawl

14 - Can i Janis

15 - Paid ag eistedd

16 - Penrhyn gwyn

17 - Bachgen

18 - Dwi ddim am dy weled…

19 - Aur yr heulwen

20 - Gwrando ar fy nghan

21 - Syrcas o liw

22 - Ble’r aeth haul y bore.

 

 

Dros y blynyddoedd, daeth Heather yn berfformwraig o safon yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac y mae ei recordiau cynnar yn dal eu tir ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach. Gwelir yma dylanwad ei gwr cyntaf, Geraint Jarman yn ogystal a dylanwad yr athrylith o'r Solfach, Meic Stevens.

Hefyd mae prawf yma o ddawn Heather fel cyfansoddwraig, a'i gallu i gyfleu profiadau ei bywyd mewn ffordd ddirdynnol ar brydiau. Y llais yw'r elfen sy'n cydio'r cyfan wrth ei gilydd - wrth anwylo cân werin fel 'Aderyn Pur', yn cyfleu tristwch 'Cân y Bugail' neu'r bwrw iddi gydag arddeliad ar 'Jiaw!'; hynny a'r awydd i wneud popeth gyda graen, gyda chymorth cerddorion o safon uchel.

Traciau -

01 - Glyndwr

02 - Pam yr wyt ti’n wylo, wylo?

03 - O dyma fore

04 - Dan y dwr

05 - Roedd gen i dy

06 - Dyddiau a fu

07 - Tra bo dau

08 - Nos ddu

09 - Can y bugail

10 - Aderyn pur

11 - Mynd yn ol i’r dre

12 - Cwm Hiraeth

13 - Jiawl

14 - Can i Janis

15 - Paid ag eistedd

16 - Penrhyn gwyn

17 - Bachgen

18 - Dwi ddim am dy weled…

19 - Aur yr heulwen

20 - Gwrando ar fy nghan

21 - Syrcas o liw

22 - Ble’r aeth haul y bore.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886237428
SAIN SCD2374

You may also like .....Falle hoffech chi .....