Harmoneli, O'r Galon

Harmoneli are Gareth Jones and Karen Owen and this Christmas they release their debut album ‘O’r Galon’ (From the heart) on Sain Records. 

After years of performing on stages across Wales and beyond, Karen and Gareth decided to join forces and become a duet and have been in popular demand since.  Original songs by Monheli is the main repertoire, but recorded in a different style from the original.  Karen previously sang with her late huband, Arthur in the duet Monheli.  The new album is a tribute to Arthur and an opportunity to thank Sioned, Karen’s daughter, for supporting her mother in this new project.  Listen and enjoy this new collection of songs by Harmoneli.

Tracks -

01. Moel Tryfan

02. Y Llythyr

03. Dyffryn Dychymyg

04. Caru Dy Garu Di

05. Heno

06. Caneuon Canu Gwlad

07. Ar Fy Meddwl yr Wyt Ti

08. Gafael yn Fy Llaw

09. Tybed

10. Ble'r Wyt Ti?

11. Breuddwydion

12. Parti Pen-blwydd Iesu.

 

O’r Galon yw cryno ddisg cyntaf Harmoneli, sef Gareth Jones a Karen Owen. Ar ôl blynyddoedd o ganu ar lwyfannau Cymru a thu hwnt, mae’r ddau wedi dod at ei gilydd i ffurfio deuawd hynod boblogaidd. Detholiad o ganeuon gwreiddiol Monheli yw’r rhan fwyaf o’r arlwy, wedi eu recordio yn dra gwahanol i’r gwreiddiol. Roedd Karen yn un rhan o’r ddeuawd boblogaidd efo’i diweddar ŵr Arthur. Mae’r cryno ddisg hwn yn deyrnged haeddiannol i Arthur ac yn gyfle i ddiolch yn enfawr i ferch Karen, sef Sioned Mair, am gefnogi ei mam yn y fenter newydd.

Traciau -

01. Moel Tryfan

02. Y Llythyr

03. Dyffryn Dychymyg

04. Caru Dy Garu Di

05. Heno

06. Caneuon Canu Gwlad

07. Ar Fy Meddwl yr Wyt Ti

08. Gafael yn Fy Llaw

09. Tybed

10. Ble'r Wyt Ti?

11. Breuddwydion

12. Parti Pen-blwydd Iesu.

    £12.98 -    Code(s)Rhifnod: 5016886278223
    SAIN SCD2782

    You may also like .....Falle hoffech chi .....