Hanes Cymry

Author: Simon Brooks.

Lleiafrifoedd Ethnig a'r Gwareiddiad Cymraeg.

In this volume, for the first time, the story of ethnic minorities within Welsh culture is discussed, from the 4th century until the present day. Ethnic diversity is interpreted from the standpoint of the Welsh language, leading to the question, 'Who are the Welsh?'

Awdur: Simon Brooks.

Lleiafrifoedd Ethnig a'r Gwareiddiad Cymraeg.

Ceir yn y gyfrol hon, am y tro cyntaf, hanes lleiafrifoedd ethnig oddi mewn i'r diwylliant Cymraeg, a hynny o ddyddiau Macsen Wledig hyd heddiw. Dehonglir amlethnigrwydd o safbwynt Cymraeg yn hytrach na Saesneg, sy'n arwain at y cwestiwn, 'Pwy yw'r Cymry?'

• Hanes lleiafrifoedd ethnig yn y diwylliant Cymraeg – yr hanes cyntaf yn y maes
• Ail-ddehongli'r diwylliant Cymraeg mewn modd blaengar a chyffrous
• Ysgrifennu ysgolheigaidd sy'n afaelgar ac yn ddarllenadwy

£19.99 -Code(s)Rhifnod: 9781786836427
9781786836427

You may also like .....Falle hoffech chi .....