Hanes Byw

A 40-page, quarterly periodical in colour, comprising articles on Welsh history mainly, together with some articles on international history. Some stories will throw new light on things pertaining to present times. The contributors include Dafydd Tudur of the National Broadcast Archive for Wales together with young writers in their 20s.

Cylchgrawn chwarterol 40 tudalen, mewn lliw, yn cynnwys erthyglau ar hanes Cymru yn bennaf, ynghyd ag ambell erthygl sy'n edrych ar hanes rhyngwladol. Bydd ambell stori yn taflu golwg newydd ar bethau sy'n perthyn i'n cyfnod ni. Mae'r cyfranwyr yn cynnwys Dafydd Tudur o'r Archif Ddarlledu Genedlaethol ynghyd ag ysgrifenwyr ifanc yn eu 20au.

 

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....