Hands-Free Welsh

Author: Heini Gruffydd.

Start learning Welsh today by listening to words, phrases and conversations in real, spoken Welsh. Play the 2 CDs in the car, on the beach - or in the bath at home! It's fun - and it's effective. Suitable for absolute beginners or any learners who want to perfect their pronunciation. The course includes a 56 page booklet.

 

 

Awdur: Heini Gruffydd.

Dechreuwch ddysgu Cymraeg heddiw trwy wrando ar eiriau, ymadroddion a sgyrsiau go-iawn. Gallwch chwarae'r ddau CD yn y car, ar y traeth - neu gartref yn y bath! Mae'n hwyl - ac mae'n effeithiol. Addas ar gyfer dechreuwyr neu ddysgwyr sydd am wella'u hynganiad. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys llyfryn 56 tudalen.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781847711298
9781847711298

You may also like .....Falle hoffech chi .....