Hamdden yr Haf

Author: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Series: Cyfres Archwilio'r Amgylchedd.

Here is one of the story books that follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

 

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Cyfres: Cyfres Archwilio'r Amgylchedd. 

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

 

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783902248
9781783902248

You may also like .....Falle hoffech chi .....