Gyda'n Gilydd

The choirs of Wales in popular mode Choral singing has featured prominantly in Welsh tradition since the 18th century, with World-famous male choirs forming from the coal and slate quarry communities of North and South Wales. This working man’s tradition expanded to the chapels and rugby clubs, joining men and women of every background and age.

Today, there are over 200 male, female and mixed choirs based in Wales with a number of them traveling regularly abroad performing and competing – this album is a compilation of popular favourites peformed by mixed, female and male choirs from Wales, and from listening to the album there is no doubt that Welsh choral singing is flourishing!

Choirs : Cor Rhuthun a'r cylch, Bois y Castell, Cordydd, Lleisiau Mignedd, Côr Llangwm, Côr CF1, Côr Seiriol, Côr Bro Gwerfyl, Côr Godre'r Aran, Côr Caerdydd, Glanaethwy, Cantorion Colin Jones, Côr Gore Glas, Ysgol Glan Clwyd, Hogia'r Ddwylan, Canna, Caernarfon Male Voice Choir, Côr Eifionydd, Corau Ceredigion, Côr Maelgwn, Adlais & Côr y Brythoniaid

Tracks –

01 - Yn Llygad y Llew

02 - Gwin Beaujolais

03 - Rho Dy Olau Mwyn

04 - Dyrchefir Fi

05 - Tyrd am Dro

06 - Rho im Iesu

07 - Ceidwad y Goleudy

08 - Si Hei Lwli

09 - Nkosi Sikelel'i Afrika

10 - Mor Braf

11 - Medli o Ganeuon Ryan

12 - O Gymru

13 - Bugeilio'r Gwenith Gwyn

14 - Yr Iôr yw fy Mugail

15 - Bob Un Tro Wrth Deimlo'r Ysbryd

16 - Am Brydferthwch

17 - O Nefol Addfwyn Oen

18 - Mae'r Dydd yn Cilio

19 - Y Tangnefeddwyr

20 - Rhythm y Ddawns

21 - Mae'r Neges yn fy Nghân

22 - Gyda'n Gilydd.

 

 

Corau Cymru yn canu caneuon poblogaidd.

Mae i ganu corawl draddodiad cryf yng Nghymru ers y 18fed ganrif, a thyfodd y corau meibion byd-enwog o gymunedau clos y pyllau glo, y chwareli llechi a’r gweithfeydd haearn a dur. Lledodd y traddodiad gweithiol hwnnw i fyd y capel a’r clwb rygbi, gan uno dynion a merched o bob math o gefndir a gwaith.

Erbyn heddiw mae dros 200 o gorau meibion a chymysg yng Nghymru gyda nifer helaeth ohonynt yn teithio ledled y byd i berfformio a chystadlu – mae’r albym yma yn ddetholiad o ganeuon ysgafn a berfformir gan gorau cymysg, merched a meibion, ac o wrando ar y casgliad does dim amheuaeth bod canu corawl yng Nghymru yn ffynnu!

Corau : Côr Rhuthun a'r cylch, Bois y Castell, Cordydd, Lleisiau Mignedd, Côr Llangwm, Côr CF1, Côr Seiriol, Côr Bro Gwerfyl, Côr Godre'r Aran, Côr Caerdydd, Glanaethwy, Cantorion Colin Jones, Côr Gore Glas, Ysgol Glan Clwyd, Hogia'r Ddwylan, Canna, Côr Meibion Caernarfon, Côr Eifionydd, Corau Ceredigion, Côr Maelgwn, Adlais & Côr y Brythoniaid.

Traciau -

01 - Yn Llygad y Llew

02 - Gwin Beaujolais

03 - Rho Dy Olau Mwyn

04 - Dyrchefir Fi

05 - Tyrd am Dro

06 - Rho im Iesu

07 - Ceidwad y Goleudy

08 - Si Hei Lwli

09 - Nkosi Sikelel'i Afrika

10 - Mor Braf

11 - Medli o Ganeuon Ryan

12 - O Gymru

13 - Bugeilio'r Gwenith Gwyn

14 - Yr Iôr yw fy Mugail

15 - Bob Un Tro Wrth Deimlo'r Ysbryd

16 - Am Brydferthwch

17 - O Nefol Addfwyn Oen

18 - Mae'r Dydd yn Cilio

19 - Y Tangnefeddwyr

20 - Rhythm y Ddawns

21 - Mae'r Neges yn fy Nghân

22 - Gyda'n Gilydd.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886263120
SAIN SCD2631

You may also like .....Falle hoffech chi .....