Gwyn Morris a Robert Jenkins

The first CD of the popular Cardigan duo Gwyn Morris (baritone) and Robert Jenkins (tenor). There are a number of classical and traditional songs on this recording, including Y Ddau Forwr, O! Na Byddai'n Haf o Hyd, Gendarmes Duet, If I Were a Rich Man, Paradwys y Bardd ac Elen Fwyn. Gwyn has sung since his school days and had leading soles while at college with the Gilbert & Sullivan Society, and has been a member of many choirs. He won the baritone solo at the National Eisteddfod in Swansea in 2006. Robert's interest in singing began in primary school and he has also has been a member of many choirs, singing in choral works including the Messiah, Elijah and The Olivet to Calvary. He has sung on S4C's Noson Lawen and won the traditional Welsh solo competition at Newport Eisteddfod in 2004. Both are members of Ar Ol Tri.

Tracks -

01 Y Ddau Forwr

02 O! Na Byddai'n Haf o Hyd

03 If I Can't Love Her

04 E Lucevan le Stelle

05 Cyn i'm Ganu'n Iach i'm Gwlad

06 Watchman! What of the Night?

07 Gendarmes' Duet

08 Younger than Springtime

09 If I were a Rich Man

10 Paradwys y Bardd

11 Elen Fwyn

12 Y Ddau Wladgarwr.

CD cyntaf y ddeuawd poblogaidd o Aberteifi, Gwyn Morris (bariton) a Robert Jenkins (tenor). Mae yna nifer o ganeuon clasurol a thraddodiadol ar y recordiad gan gynnwys Y Ddau Forwr, O! Na Byddai'n Haf o Hyd, Gendarmes Duet, If I were a Rich Man, Paradwys y Bardd ac Elen Fwyn. Mae Gwyn wedi bod yn canu ers dyddiau ysgol, ac wedi bod yn aelod o sawl côr a tra yng ngholeg yn Aberystwyth cymerodd rhannau blaenllaw gyda chymdeithas Gilbert a Sullivan. Enillodd yr Unawd Bariton yn Eisteddfod Abertawe yn 2006. Dechreuodd diddordeb Robert mewn canu yn yr ysgol gynradd ac mae ef hefyd wedi bod yn aelod o nifer o gorau. Mae wedi canu mewn gweithiau gan gynnwys y Meseia, Eleias ac O'r Olewydd i Galfaria. Enillodd cystadleuaeth yr Hen Ganiadau yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004. Mae'r ddau yn aelodau o Ar Ol Tri.

Traciau -

01 Y Ddau Forwr

02 O! Na Byddai'n Haf o Hyd

03 If I Can't Love Her

04 E Lucevan le Stelle

05 Cyn i'm Ganu'n Iach i'm Gwlad

06 Watchman! What of the Night?

07 Gendarmes' Duet

08 Younger than Springtime

09 If I were a Rich Man

10 Paradwys y Bardd

11 Elen Fwyn

12 Y Ddau Wladgarwr.

£12.25 -Code(s)Rhifnod: 6189140299278
Fflach CD299H

You may also like .....Falle hoffech chi .....