Gwyn Hughes Jones, Baner Ein Gwlad

The renowned young Welsh tenor presents a selection of his personal favourites from the world of opera and from his Welsh repertoire.

Two years have passed since Gwyn Hughes Jones last ventured into the studio to record a CD, and since then much has happened. Gwyn's voice, as you will hear, has developed further, and will continue to do so.

Here is a choice of Gwyn's favourite songs and arias. The hope is that they reflect his vocal attainment so far, and give an idea of how his voice will develop and show a little of what the future may hold.

Tracks -

01 - Baner ein gwlad (Joseph Parry)

02 - Recondita Armonia (Puccini)

03 - Yr hen gerddor (D Pughe Evans)

04 - Una furtiva lagrima (Donizetti)

05 - Unwaith eto ’Nghymru annwyl (E D Williams)

06 - Ella mi fu rapita (“Rigoletto”, Verdi)

07 - Dy garu di o Dduw (“Fenwick”)

08 - Lamento di Federico (Cilea)

09 - Y dieithryn (Morgan Nicholas)

10 - Ständchen (Schubert)

11 - Elen fwyn (R S Hughes)

12 - Tristezza (Tosti)

13 - Quando le sere al placido (Verdi)

14 - I’ll walk beside you (Alan Murray).

 

 

Y tenor byd-enwog o Fôn yn cyflwyno rhagor o'i ffefrynnau Cymraeg ac o fyd yr opera.

Mae dwy flynedd wedi mynd heibio ers i Gwyn fentro i mewn i'r stiwdio i recordio'r ddisg ddiwethaf, ac ers hynny mae llawer iawn wedi digwydd. Mae'r llais, fel y clywch ar y CD yma, wedi, ac yn datblygu ymhellach.

Dyma ddetholiad pellach o hoff ganeuon ac unawdau Gwyn Hughes Jones. Y gobaith yw eu bod yn adlewyrchu cyrhaeddiadau lleisiol Gwyn hyd yn hyn, gan roi syniad o sut y datblyga'r llais a beth alla y dyfodol ei gynnig.

Traciau –

01 - Baner ein gwlad (Joseph Parry)

02 - Recondita Armonia (Puccini)

03 - Yr hen gerddor (D Pughe Evans)

04 - Una furtiva lagrima (Donizetti)

05 - Unwaith eto ’Nghymru annwyl (E D Williams)

06 - Ella mi fu rapita (“Rigoletto”, Verdi)

07 - Dy garu di o Dduw (“Fenwick”)

08 - Lamento di Federico (Cilea)

09 - Y dieithryn (Morgan Nicholas)

10 - Ständchen (Schubert)

11 - Elen fwyn (R S Hughes)

12 - Tristezza (Tosti)

13 - Quando le sere al placido (Verdi)

14 - I’ll walk beside you (Alan Murray).

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886218922
SAIN SCD2189

You may also like .....Falle hoffech chi .....