Gwyliau Nima

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Nima goes on holiday to Italy and learns a lot about volcanoes.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Mae Nima yn mynd ar ei gwyliau i'r Eidal ac yn dysgu llawer am losgfynyddoedd.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901364
9781783901364

You may also like .....Falle hoffech chi .....