Gwyddeldod: Taith at ein Cefndryd yn y Gorllewin

Author: Ian Parri.

A volume that traces a 1,500 mile journey in a motor-van along the Atlantic coast in Ireland. We travel from Dún Garbhán in the south to the Isle of Reachlainn in the north, exploring every nook and cranny of the coastline, in particular while following the official Slí an Atlantaigh Fhiáin, the Wild Atlantic Way.

 

Awdur: Ian Parri.

Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes taith 1,500 o filltiroedd mewn cartref-modur ar hyd glannau'r Iwerydd yn Iwerddon. Teithiwn o Dún Garbhán yn y de i ynys Reachlainn yn y gogledd, gan dyrchu i bob twll a chornel o'r arfordir, yn bennaf drwy ddilyn llwybr swyddogol Slí an Atlantaigh Fhiáin, Llwybr yr Iwerydd Gwyllt, y Wild Atlantic Way.

£9.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845279004

You may also like .....Falle hoffech chi .....