Gwrthwynebwyr Cydwybodol i'r Rhyfel Mawr

Author: Aled Eirug.

A detailed revelation of the extent of the opposition to the Great War, which explains and interprets the links between various conscientious objectors. For the first time, we come to understand why the opposition to the Great War in Wales was unique.

 

Awdur: Aled Eirug.

Mae'r llyfr yma yn datgelu yn fanwl pa mor eang oedd y gwrthwynebiad i'r Rhyfel, ac yn esbonio ac yn dehongli'r cysylltiadau rhwng gwrthwynebwyr cydwybodol â'i gilydd. Ac am y tro cyntaf, mae'r gyfrol hon yn esbonio pam fod y gwrthwynebiad i'r Rhyfel Mawr yng Nghymru mor unigryw.

 

Ai arwyr neu cachgwn oedd gwrthwynebwyr cydwybodol y Rhyfel Mawr yn Nghymru?

Pan gyflwynwyd Gorfodaeth Milwrol yn Ionawr 1916, gwrthododd o leiaf 900 o ddynion blygu i’r drefn ac ymuno â’r Fyddin. Gwrthwynebent ar sail cydwybod – naill ar dir Cristnogol, moesol neu ar dir gwleidyddol. Yn eu plith yr oedd rhai o bersonoliaethau pwysicaf yr oes yng Nghymru, fel Gwenallt, Arthur Horner a George M.Ll. Davies, dynion a ddaeth yn arweinwyr bywyd gwleidyddol, crefyddol a diwylliannol Cymru dros y degawdau canlynol.

Cefnogid y gwrthwynebwyr cydwybodol gan fudiadau gwleidyddol fel y Blaid Lafur Annibynnol a’r radicaliaid ymhlith y glöwyr, a’r mudiadau heddychol fel Cymdeithas y Cymod, a’i chylchgrawn Y Deyrnas.

 

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845276690
9781845276690

You may also like .....Falle hoffech chi .....