Gwreiddio

Author: Various.

A collection of eight short stories tackling different aspects of living in rural Wales. Each story is set in a rural, agricultural community, as the characters face all sorts of challenges - loneliness, loss of land and inheritance, the tension between the old way of life and the need to move forward and diversify. 

 

Awdur: Amrywiol.

Casgliad o wyth stori fer sy'n mynd i'r afael â gwahanol agweddau o fyw yng nghefn gwlad Cymru yn yr oes sydd ohoni yw'r gyfrol hon. Lleolir pob stori mewn cymuned wledig, amaethyddol, wrth i'r cymeriadau wynebu pob math o heriau - unigrwydd, colli tir ac etifeddiaeth, y tyndra rhwng yr hen ffordd o fyw a'r angen i symud ymlaen ac arallgyfeirio.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781835390016

You may also like .....Falle hoffech chi .....