Gwen ac Owain

Author: Anne Brooke.

Series: Cyfres Plant y Goedwig: 1.

The children of the forest have just heard that the best fruit is growing on the amazing Cogfran Fawr tree. How are they going to get the fruit? One of a series of stories from the world of the Mabinogi, for children aged 4+. Includes an English translation of the text in the back.

 

Awdur: Anne Brooke.

Cyfres: Cyfres Plant y Goedwig: 1.

Mae plant y goedwig newydd glywed bod y ffrwythau gorau yn y byd yn tyfu ar goeden ryfeddol Cogfran Fawr. Sut maen nhw'n mynd i gael y ffrwythau, tybed? Un o gyfres o storïau o fyd y Mabinogi ar gyfer plant oedran 4+. Yn cynnwys cyfieithiad Saesneg o'r testun yn y cefn.

£2.50 -Code(s)Rhifnod: 9780862439040
9780862439040

You may also like .....Falle hoffech chi .....