Gwalch y Nen

Author: Gill Lewis; Welsh Adaptation: Elin Meek.

Something lives deep within the forest ... something that has not been seen on Callum's farm for over a hundred years. Callum and Iona make a promise to keep their amazing discovery a secret, but can they keep it safe from harm? The pact they make changes lives forever. A Welsh adaptation of Sky Hawk.

 

Awdur: Gill Lewis; Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Mae rhywbeth yn byw yn nyfnderoedd y goedwig ... rhywbeth na welwyd ar fferm Callum ers dros gan mlynedd. Mae Callum ac Iona yn addo cadw eu darganfyddiad hynod yn gyfrinach, ond a lwyddan nhw i gadw'r gwrthrych rhag perygl? Mae eu cytundeb yn newid eu bywydau am byth. Addasiad Cymraeg o Sky Hawk.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781849671163
9781849671163

You may also like .....Falle hoffech chi .....