Gorbryder Oherwydd ein Golwg

Author: The National and Specialist O, BDD and Related Disorders Ser, Maudsley Hospital.

Series: Darllen yn Well.

This factual guide increases knowledge about BDD, explaining the causes and effects of the disorder. Full of reports by individuals and sufferers, illustrations by young people and family experiences, this book aims to help young sufferers to recognise BDD symptoms as soon as possible in order to diminish the effects of an attack on individuals and their close circle.

 

Awdur: The National and Specialist O, BDD and Related Disorders Ser, Maudsley Hospital.

Cyfres: Darllen yn Well.

Canllaw ffeithiol sy'n cynyddu adnabyddiaeth ynghylch BDD, gan esbonio achosion ac effeithiau'r anhwylder. Yn llawn adroddiadau unigolion a dioddefwyr, darluniau gan bobl ifanc, yn ogystal â phrofiadau eu teuluoedd, pwrpas y llyfr hwn yw helpu pobl ifanc i adnabod symptomau BDD mor gynnar ac sydd yn bosib er mwyn lleihau'r effaith ar yr unigolyn a phawb sydd o'i gwmpas.

£11.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802584462

You may also like .....Falle hoffech chi .....