Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd

Author: Glen George.

An accessible overview of the Old North (southern Scotland and northern England) from the Mesolithic to the Viking Age. The author shows how the influence of the Welsh who lived in the area centuries ago remain in the genes of the population today, with the 'Welsh' linguistic and cultural legacy still visible in some dialect words and in many place names.

 

Awdur: Glen George.

Mae'r gyfrol hon yn cynnig arolwg hygyrch o hanes yr Hen Ogledd (de'r Alban a gogledd Lloegr) o'r cyfnod Mesolithig hyd at Oes y Llychlynwyr. Dangosir fod dylanwad y Cymry fu'n byw yno ganrifoedd yn ôl yn parhau hyd heddiw yng ngenynnau'r boblogaeth, gyda gwaddol ieithyddol a diwylliannol y cyfnod Cymreig i'w weld hefyd mewn ambell air yn y dafodiaith ac mewn llu o enwau lleoedd.


£9.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845275655
9781845275655

You may also like .....Falle hoffech chi .....