Geraint Lovgreen a'r Enw Da, Mae'r Haul Wedi Dod

England’s Prime Ministers come and go, but Geraint Lovgreen is here to stay.
And there’s no-one quite like him. No-one who can make us cry without being sentimental, no-one who can make us laugh without being cheap. And no-one who can tell it as it is without fear or favour.


If there is a prize for lyrics, give it to this album. It’s dedicated to the memory of poet and bassist Iwan Llwyd (this is the band’s first album without him), and many of the words were written by Iwan himself. The rest were composed by Geraint, Myrddin ap Dafydd and Ifor ap Glyn, the result of the travelling bardic shows they pioneered.

Sad songs (nobody sings to departed friends like Geraint), funny songs, serious ones and satirical ones, and all to the dynamic accompaniment of Enw Da’s lively collection of instruments (plus a few unexpected guests).

Even when it’s pouring down with rain, what better antidote than the sunny “Mae’r Haul Wedi Dod”, inspired by Geraint’s grandchildren and composed on the way from the playgroup? Yes, Summer is here!
Dafydd Iwan, June 2019

Tracks -

01. Mae'r Haul wedi Dod

02. Ar Daith

03. Ffarwel i Fangor Ucha

04. Y Gaucho

05. Y Dieithryn

06. Baled Mansel a Mi

07. Syrthio ar fy Mai

08. Rhedeg oddi wrth Y Maffia

09. Gwylio Guto ar y Teli

10. Hydref o Hyd

11. Ffarwelio

12. Am Fod yr Haul yn Noeth.

 

 

Mae Prif weinidogion Lloegr yn mynd a dod, ond mae Geraint Lovgreen gyda ni o hyd. A does yna neb yr un fath â fo. Neb yr un fath am dynnu dagrau heb fod yn sentimental, neb yr un fath am wneud inni chwerthin heb fod yn wirion. A neb yr un fath am ei dweud hi fel y mae (gweler ‘Gwylio Guto ar y teli’).

Os oes gwobr i gael am eiriau albwm, rhowch hi i hon. Albwm sy’n cael ei chyflwyno i gofio’r bardd a’r basydd Iwan Llwyd – a’r albwm gynta gan y band heb i Iwan fod efo nhw. Iwan ei hun sy’n gyfrifol am eiriau nifer o’r caneuon, ac mae’r gweddill gan Geraint, Myrddin ap Dafydd ac Ifor ap Glyn, rhai yn hannu o’r teithiau barddol a arloeswyd ganddyn nhw.

Y dwys (does neb yn medru canu i gyfeillion ymadawedig fel Geraint) a’r digri, y difrifol a’r dychanol, a’r cyfan i gyfeiliant y casgliad arferol o offerynnau afieithus gan yr Enw Da (ac ambell i gyfaill newydd annisgwyl).

Hyd yn oed os yw hi’n tywallt y glaw tu allan, be well na ‘Mae’r Haul Wedi Dod’, cân a ysbrydolwyd gan wyrion Geraint, ac a gyfansoddwyd ar y ffordd o’r Feithrinfa? Ydi, mae’r haf wedi dod!!
Dafydd Iwan, Mehefin 2019

Traciau -

01. Mae'r Haul wedi Dod

02. Ar Daith

03. Ffarwel i Fangor Ucha

04. Y Gaucho

05. Y Dieithryn

06. Baled Mansel a Mi

07. Syrthio ar fy Mai

08. Rhedeg oddi wrth Y Maffia

09. Gwylio Guto ar y Teli

10. Hydref o Hyd

11. Ffarwelio

12. Am Fod yr Haul yn Noeth.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886280820
SAIN SCD2808

You may also like .....Falle hoffech chi .....