Geraint Jarman, Atgof Fel Angor

15 CDs packed with the creative genius of the poet and rock/reggae singer-composer from Cardiff , featuring musicians of the calibre of Arhun Amun, Tich Gwilym, Pino Palladino and producer Simon Tassano.

Tracks –

CD1) GOBAITH MAWR Y GANRIF: Gobaith mawr y ganrif, I’ve arrived, Lawr yn y ddinas, Lle mae’r bobl wyllt yn byw, Lleisiau gwallgofrwydd, Hyfryd iawn, Gwylio y byd ar y teledu, Beth sy’n digwydd ar y stryd?, Merched Caerdydd, Pethau Brau CD

2) TACSI I’R TYWYLLWCH: Seren Wib, Y dyn oedd yn hoffi pornograffi, Pan ddaw’r dydd, Ty’d draw heno, Tacsi i’r tywyllwch, Bourgeois roc, Dyddiau caethiwed, Nos Sadwrn yn ein pentre bach ni, Ambiwlans, Wele gwawriodd

CD3) HEN WLAD FY NHADAU: Ethiopia newydd, Methu dal y pwysa’, Instant pundits, Sgip ar dân, O Lisa, Merch ty cyngor, Disgwyl y barbariaid, Paradwys ffwl, Un cam ymlaen, ‘Steddfod yn y ddinas, Hen wlad fy nhadau

CD4) GWESTY CYMRU: Gwesty Cymru, S.O.S. yn galw Gari Tryfan, Beirdd gwleidyddol, Rocers, Canlyn Arthur, Byth yn mynd i redeg bant, Amsterdam, Adar Rhiannon, Neb yn deilwng, Pwy all brynu dy feddylie?

CD5) FFLAMAU’R DDRAIG: Rho i mi, Cwn hela, Fflamau’r ddraig, Rheswm i fyw, Y jyngl ddynol, Cae’r Saeson, Crio’r nos, Rhywbeth bach, Colli ti, Dros Gymru

CD6) DIWRNOD I’R BRENIN: Brenhines y ceffylau, Efnisien, Treialon Branwen, Aberhenfelen, Crogi ll’goden, Mabinogi, Paid deud, Gerddi Babilon, Patagonia, Diwrnod i’r brenin

CD7) MACSEN: Curiad y galon, Primadonna, Siglo ar y siglen, Adra, adra blant anfradlon, Yn fy mro, Gweithio ar wyneb y graig, Diafol ar y groes, Man gwyn man draw, Babi dol, Breuddwyd Macsen, Gweld y ffordd, Cwd

CD8) ENKA: Carcharorion riddim, Ti ddim moyn fi nawr, Cenhadon casineb, Saith can mlynedd, Dim lle i droi, Paratoi y ffordd i Seion, Seiniau Siam, Tra bo’r môr, Rho lan, Cân y dur, Pam?, Madonna pêr y clêr

CD9) CERDDORFA WAG: Trugarog a glan, Sut medraf ei anghofio, Y briodas, Ceffyl yn y cae, Hyn o fyd, Breuddwyd anferth, Rhyfela yn y ser, Gwynt milain y Sais, Paid lladd, Reggae Cymraeg, Cerddorfa wag

CD10) RHINIOG: Kenny Dalglish, Hei Mr DJ, Blaidd o'r drws, Caffi Baghdad, Heliwr i Awstralia, Repo, Rhiniog, Tracsuit Gwyrdd, Strydoedd cul Pontcanna, Atgof fel angor, Llwyth dyn diog, Syllu'n syn, Sigla'r botel, Gad i'r afonydd

CD11) Y CEUBAL Y CROSSBAR A’R QUANGO: Y Lleill, Rhedeg lawr y tynal tywyll, Ffermwyr mewn dinas, Tre Lundunium, Animeiddio goleudy mewn rhyfel, Twyn, Dilyn Fi, Anifail Bridget Bardot, Domen Aur, I fyd y byw, Er i ni (Brasilia), Quango Quango, Ennillais hen gariad, Para

CD12) SUB NOT USED: Beirdd bît a go-go, Ti’n gw’bod be ddudodd Marley, Asyn eira, Nefol dub, Ffwl i ti, Pentref wrth y môr, Rheda dy ruthr nefol ras, Marley dub, Nos ar ffo, Segontium, Dinas dub

CD13) MORLADRON: Dal dy dir, Methu gweld, Collodd y fronfraith, Cân i dân, Môrladron

CD14) YN FYW: Bourgeois Roc, Tacsi I'r Tywyllwch, Ambiwlans, Dyddiau Caethiwed, Pan Ddaw'r Dydd, Gwesty Cymru, Neb Yn Deilwng, Rheswm I Fyw, Rhywbeth Bach, Crogi Llygoden, Cwn Hela, Fflamau'r Ddraig, O Lisa

CD 15) SGAFFALDIAU BAMBW: Mynd i weld y fran, Paid deud (offerynnol), Dyma daith y carcharorion, Dyddiau caethiwed, Nos da Saunders, Gad i’r afonydd, Ti a fi a Colly, Lleidr, Tywyll Heno, Credo, Roppongi, Satta ym Mhontcanna, Gerddi Babylon, Gerddi Babylon Dub, Porno Lladin, Running Parallel.

 

 

Dim llai na 15 CD o gampweithiau Geraint Jarman, un o gewri canu roc Cymru yng nghwmni rhai o brif gerddorion roc ei gyfnod. Casgliad anhepgor i unrhyw un sydd a rhithyn o ddiddordeb mewn adloniant Cymraeg o safon.

Traciau -

CD1) GOBAITH MAWR Y GANRIF: Gobaith mawr y ganrif, I’ve arrived, Lawr yn y ddinas, Lle mae’r bobl wyllt yn byw, Lleisiau gwallgofrwydd, Hyfryd iawn, Gwylio y byd ar y teledu, Beth sy’n digwydd ar y stryd?, Merched Caerdydd, Pethau Brau CD

2) TACSI I’R TYWYLLWCH: Seren Wib, Y dyn oedd yn hoffi pornograffi, Pan ddaw’r dydd, Ty’d draw heno, Tacsi i’r tywyllwch, Bourgeois roc, Dyddiau caethiwed, Nos Sadwrn yn ein pentre bach ni, Ambiwlans, Wele gwawriodd

CD3) HEN WLAD FY NHADAU: Ethiopia newydd, Methu dal y pwysa’, Instant pundits, Sgip ar dân, O Lisa, Merch ty cyngor, Disgwyl y barbariaid, Paradwys ffwl, Un cam ymlaen, ‘Steddfod yn y ddinas, Hen wlad fy nhadau

CD4) GWESTY CYMRU: Gwesty Cymru, S.O.S. yn galw Gari Tryfan, Beirdd gwleidyddol, Rocers, Canlyn Arthur, Byth yn mynd i redeg bant, Amsterdam, Adar Rhiannon, Neb yn deilwng, Pwy all brynu dy feddylie?

CD5) FFLAMAU’R DDRAIG: Rho i mi, Cwn hela, Fflamau’r ddraig, Rheswm i fyw, Y jyngl ddynol, Cae’r Saeson, Crio’r nos, Rhywbeth bach, Colli ti, Dros Gymru

CD6) DIWRNOD I’R BRENIN: Brenhines y ceffylau, Efnisien, Treialon Branwen, Aberhenfelen, Crogi ll’goden, Mabinogi, Paid deud, Gerddi Babilon, Patagonia, Diwrnod i’r brenin

CD7) MACSEN: Curiad y galon, Primadonna, Siglo ar y siglen, Adra, adra blant anfradlon, Yn fy mro, Gweithio ar wyneb y graig, Diafol ar y groes, Man gwyn man draw, Babi dol, Breuddwyd Macsen, Gweld y ffordd, Cwd

CD8) ENKA: Carcharorion riddim, Ti ddim moyn fi nawr, Cenhadon casineb, Saith can mlynedd, Dim lle i droi, Paratoi y ffordd i Seion, Seiniau Siam, Tra bo’r môr, Rho lan, Cân y dur, Pam?, Madonna pêr y clêr

CD9) CERDDORFA WAG: Trugarog a glan, Sut medraf ei anghofio, Y briodas, Ceffyl yn y cae, Hyn o fyd, Breuddwyd anferth, Rhyfela yn y ser, Gwynt milain y Sais, Paid lladd, Reggae Cymraeg, Cerddorfa wag

CD10) RHINIOG: Kenny Dalglish, Hei Mr DJ, Blaidd o'r drws, Caffi Baghdad, Heliwr i Awstralia, Repo, Rhiniog, Tracsuit Gwyrdd, Strydoedd cul Pontcanna, Atgof fel angor, Llwyth dyn diog, Syllu'n syn, Sigla'r botel, Gad i'r afonydd

CD11) Y CEUBAL Y CROSSBAR A’R QUANGO: Y Lleill, Rhedeg lawr y tynal tywyll, Ffermwyr mewn dinas, Tre Lundunium, Animeiddio goleudy mewn rhyfel, Twyn, Dilyn Fi, Anifail Bridget Bardot, Domen Aur, I fyd y byw, Er i ni (Brasilia), Quango Quango, Ennillais hen gariad, Para

CD12) SUB NOT USED: Beirdd bît a go-go, Ti’n gw’bod be ddudodd Marley, Asyn eira, Nefol dub, Ffwl i ti, Pentref wrth y môr, Rheda dy ruthr nefol ras, Marley dub, Nos ar ffo, Segontium, Dinas dub

CD13) MORLADRON: Dal dy dir, Methu gweld, Collodd y fronfraith, Cân i dân, Môrladron

CD14) YN FYW: Bourgeois Roc, Tacsi I'r Tywyllwch, Ambiwlans, Dyddiau Caethiwed, Pan Ddaw'r Dydd, Gwesty Cymru, Neb Yn Deilwng, Rheswm I Fyw, Rhywbeth Bach, Crogi Llygoden, Cwn Hela, Fflamau'r Ddraig, O Lisa

CD 15) SGAFFALDIAU BAMBW: Mynd i weld y fran, Paid deud (offerynnol), Dyma daith y carcharorion, Dyddiau caethiwed, Nos da Saunders, Gad i’r afonydd, Ti a fi a Colly, Lleidr, Tywyll Heno, Credo, Roppongi, Satta ym Mhontcanna, Gerddi Babylon, Gerddi Babylon Dub, Porno Lladin, Running Parallel.

 

£19.99 - £49.98Code(s)Rhifnod: 5016886253121
SAIN SCD2531

You may also like .....Falle hoffech chi .....