Galar a Fi

Author: Various.

A volume that deals with the sensitive subject of grief, comprising the experiences of people who have lost loved ones, be they brother or sister, partner, friend or parent, and a record of how they coped with sorrow.

Authors: Branwen Williams, Manon Steffan Ros, Luned Rhys, Cris Dafis, Gareth Roberts, Nia Gwyndaf, Arthur Roberts, Iola Lloyd Owen, Sharon Marie Jones, Llio Maddocks, Mair Tomos Ifans, Dafydd John Pritchard, Manon Gravell, Sara Maredudd Jones.

 

Awdur: Amrywiol.

Galaru yw'r ymateb greddfol ar ôl colli rhywun sy'n annwyl. Mae person sy'n galaru yn mynd trwy ystod eang o emosiynau, ac er bod y teimlad o alar yr un peth i bawb, mae'r hiraethu yn gallu effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Dyma ymateb 13 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar.

Awduron: Branwen Williams, Manon Steffan Ros, Luned Rhys, Cris Dafis, Gareth Roberts, Nia Gwyndaf, Arthur Roberts, Iola Lloyd Owen, Sharon Marie Jones, Llio Maddocks, Mair Tomos Ifans, Dafydd John Pritchard, Manon Gravell, Sara Maredudd Jones.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....