Fy Mlwyddyn heb Fwyta

Author: Samuel Pollen.

Series: Darllen yn Well.

Max is 14 years old, and his eating disorder has taken over his life. During a family emergency, Max's anorexia gets worse and pulls him further apart from his family and friends until he feels very lonely. Will his support groups help him? An honest and uplifting novel about the effects of eating disorders on young people.

 

Awdur: Samuel Pollen.

Cyfres: Cyfres Darllen yn Well.

Mae Max yn 14 oed, ac mae ei anhwylder bwyta wedi cymryd drosodd ei fywyd. Yng nghanol argyfwng teuluol, mae anorecsia Max yn gwaethygu ac yn ei dynnu ymhellach oddi wrth ei deulu a'i ffrindiau nes ei fod yn teimlo'n unig iawn. A fydd cymorth pawb o'i gwmpas yn ei dynnu yn ôl? Dyma nofel onest a gobeithiol am effeithiau anhwylder bwyta ar bobl ifanc.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802584509

You may also like .....Falle hoffech chi .....