My First Opposites Board BookFy Llyfr Geiriau Croes Cyntaf

A colourful picture board book to assist small children to develop vocabulary and literacy skills while learning about opposites, with an English translation of the text to assist non-Welsh speaking parents who wish to read with their children; for children aged 2-4 years.

 

Llyfr bwrdd llun-a-gair lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddatblygu geirfa a sgiliau llythrennedd wrth ddysgu am gyferbyniadau, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun i gynorthwyo rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno darllen gyda'u plant; i blant 2-4 oed.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781855966710
9781855966710

You may also like .....Falle hoffech chi .....