Fy Llyfr Englynion

Edited by: Mererid Hopwood.

A rich selection of 22 englynion - four line stanzas in strict metre - by various poets, aimed at Key Stage 2 pupils. The englynion either tell a story or are descriptive, and will be words that children of this age can identify with or are traditional words that may have been learnt by children through the generations.


Awdur: Mererid Hopwood.

Dyma gyfrol sy'n gasgliad gwerthfawr ac unigryw o englynion i blant gan wahanol feirdd. Mae pob un o'r 22 englyn yn dweud stori neu'n disgrifio, rhai yn englynion y gall plant yr oed hwn uniaethu â hwy a rhai englynion traddodiadol sy'n debygol o fod ar gof cenedlaethau o blant. Yn ogystal, ceir geirfa a nodiadau i helpu'r darllenwyr ifanc.

 

Fy Llyfr Englynion - Mererid Hopwood
Afal - John Glyn Jones
Blodau’r Grug - Eifion Wyn
Cerddorion Stryd yn Aberystwyth - Dafydd John Pritchard
Cwestiwn - Dic Jones
Cysgod - Karen Owen
Dewis - Ceri Wyn Jones
Dim - Gwydderig
Dinas Dinlle - Gerallt Lloyd Owen
Dyn Eira - Tudur Dylan Jones
Englyn Pos - Dafydd Whittall
Eira - John Glyn Jones
Ffôn - Elin Meek
Gras Wrth Fwrdd Bwyd - W. D. Williams
Llys Ifor Hael - Ieuan Brydydd Hir
Nyth - Roger Jones
Pont Menai - Dewi Wyn o Eifion
Pridd - Philippa Gibson
Y Ci Defaid - Thomas Richards
Y Gorwel - Dewi Emrys
Y Gwely - Mererid Hopwood
Y Pry Cop - Gerallt Lloyd Owen

 

Mae'r Prifardd Mererid Hopwood yn awdur poblogaidd iawn ac wedi ysgrifennu a golygu nifer helaeth o gyfrolau i blant. Cafodd ei geni a'i magu yng Nghaerdydd ond bellach mae hi'n byw yng Nghaerfyrddin ac yn dysgu ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant. Hi yw'r ferch gyntaf i gyflawni'r gamp o ennill tair prif wobr yr Eisteddfod Genedlaethol.

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9781911584322
9781911584322

You may also like .....Falle hoffech chi .....