Fy Llyfr Dysgu Tynnu Llun

Welsh Adaptation: Delyth Wyn Davies.

A wipe clean drawing activity book for the youngest children, presenting familiar Biblical stories in simple style such as: Noah's Ark, Josph, Daniel, the Birth of Jesus and the First Christmas. Suitable for children aged 3 and over.

 

Addasiad Cymraeg: Delyth Wyn Davies.

Dyma lyfr gweithgaredd tynnu llun (sychu'n lân a phin) i'r plant lleiaf, yn cyflwyno straeon cyfarwydd o'r Beibl mewn ffurf syml megis: Arch Noa, Joseff, Daniel, hanes Geni Iesu a'r Nadolig Cyntaf. Addas i blant 3 oed a throsodd.

 

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....