For the Recorde

Author: Gareth Ffowc Roberts.

A History of Welsh Mathematical Greats

Mathematics is an integral component of Welsh culture. In this book, the history of twelve mathematicians born in Wales or who worked in Wales is traced, suggesting that Wales 'the land of song' is also a land of mathematics and science.


 

Awdur: Gareth Ffowc Roberts.

A History of Welsh Mathematical Greats

Mae mathemateg yn rhan anhepgor o ddiwylliant Cymraeg. Yn y llyfr hwn, olrheinir hanes dwsin o fathemategwyr a anwyd yng Nghymru neu a weithiodd yng Nghymru, gan awgrymu bod 'gwlad y gân' hefyd yn wlad mathemateg a gwyddoniaeth.

£11.99 -Code(s)Rhifnod: 9781786839169
9781786839169

You may also like .....Falle hoffech chi .....