Fi, Y Peiriant Gorau Un! - Y Corff

Author: Menna Beaufort Jones.

Series: Cyfres Lobsgows.

This book takes a look at the human body, from the heart and lungs and brain to head lice. Every page includes factual and fictional content, as well as questions on reading and understanding and questions to encourage learners to respond and analyse the text.

 

Awdur: Menna Beaufort Jones. 

Cyfres: Cyfres Lobsgows.

Mae'r llyfr hwn yn edrych ar y corff dynol, o'r galon, yr ysgyfaint a'r ymennydd i lau pen. Ar bob tudalen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi'r testun.

 

Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac yn codi awydd i ddysgu mwy.


* Yn rhoi sylw i’r ystod o bynciau fydd yn apelio at blant 7-11 oed, gyda’r pwyslais ar bynciau anghyffredin;


* Y darnau ffuglen yn cwmpasu amrywiaeth eang o genres, e.e. cerddi, chwedlau, dyddiadur, llythyron, straeon, rysáit, erthyglau a sgript;


* Y deunydd wedi’i raddoli i fod yn addas ar gyfer dwy haen o ddysgwyr, sef dysgwyr sylfaenol/canolig, a dysgwyr MATh (mwy abl a thalentog).

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845216849
9781845216849

You may also like .....Falle hoffech chi .....