Fi Sy'n Cael y Ci

Author: Rhian Cadwaladr.

We join Gwen as she tries to forget her ex and keep control of her unmanageable dog!

 

Awdur: Rhian Cadwaladr.

Mae Gwen newydd ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant a'i phlant ar fin gadael y nyth - ac mae ei phartner wedi ei gadael yn ddisymwth. Dyw ei mam ddim yn help iddi gan ei bod yn dal i eilun-addoli cyn-ŵr Gwen a redodd i ffwrdd efo merch ieuengach saith mlynedd ynghynt! Cawn ymuno â hi yn ei hymdrechion i anghofio'r sinach a chadw rheolaeth ar ei chi anystywallt!


£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845275365
9781845275365

You may also like .....Falle hoffech chi .....